ไทย
สกุลเงิน: THB

-

SK8038EX ตู้เครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ (220ชิ้น)

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าหน้าเว็บ

แท็ก: KTC

23 มีนาคม 2561

ผู้ชม 2319 ผู้ชม

KTC 3/8" Dr and 1/2" Dr (77pcs) MECHANIC TOOL SET - Japan

Stock No. Item Description Size - L x W x H (mm) Weight (kg) Unit Price
002-002-2001 SK200AT Tools Only - 15.0  
Item Item No. / Size  Item Item No. / Size 
1/4" Dr 6pt Socket B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 1/2" Dr 6pt Deep Socket B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
1/4" Dr 6pt Deep Socket B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 1/2" Dr 12pt Deep Socket B4L-22W, 23W, 24W
1/4" Dr Extension BarBE2-050, 100 1/2" Dr Hex Bit Socket BT4-T45, T50, T55, T60, T70
1/4" Dr Wobble Extension BarBE2-030JW 1/2" Dr Extension Bar BE4-075, 150, 270
1/4" Dr Universal Joint BJ2 1/2" Dr Wobble Extension Bar BE4-075JW, 150JW
1/4" Dr 5" Ratchet Handle BR2E 1/2" Dr Uni Joint BJ4
1/4" Dr 3" Ratchet Handle BR2S 1/2" Dr 10" Ratchet Handle BR4E
1/4" Dr 6" Spinner Handle BS2E 1/2" Dr 15" Ratchet Handle BR4L
3/8" Dr 6pt Socket B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1/2" Dr 16" Long Spinner Handle BS4E
3/8" Dr 6pt Deep Socket B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1/2" Dr Digital Ratchet Torque Wrench GWE4-135
3/8" Dr Semi-Deep Socket B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Open End Wrench S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
3/8" Dr Hex Bit Socket BT3-04, 05, 06, 07, 08, 10, 12 45° x 6° Long Offset Box End Wrench M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224
3/8" Dr Long Hex Bit Socket BT3-04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L 45° x 6° Short Offset Wrench M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
3/8" Dr Flat Bit Socket BT3-6M Flat Type Extra-Long Box End Wrench M160-10x12, 14x17, 22x24
3/8" Dr Cross Bit Socket BT3-2P Short Ratchet Box End Wrench MR1S-0810F, 1012F, 1214F, 1417F
3/8" Dr T-Type Torx Bit Socket BT3-T20, T25, T27, T30, T40 Extra-Long Ratchet Box End Wrench MR15L-12F, 14F, 17F, 19F
3/8" Dr Extension Bar BE3-050, 075, 150, 270 Combination Wrench MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17
3/8" Dr Wobble Extension Bar BE3-050JW, 075JW, 150JW  T-Shape Wrench TH-8, 10, 12, 14
3/8" Dr Quick Spinner  BE3-Q L-Shape Long Ball Point Hex Key Wrench HLD2509 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
3/8" Dr Universal Joint BJ3 Combination Plier PJ-200
3/8" Dr 7" Ratchet Handle BR3E Diagonal Cutting Plier PN1-150
3/8" Dr 11" Flex Ratchet Handle BR3FL Needle Nose Plier  PSL-150
3/8" Dr 11" Ratchet Handle BR3L Soft Grip Screwdriver D1M2-5, 6, 8, D1P2-1, 2, 3
3/8" Dr 3" Compact Ratchet Handle BRC3S Soft Grip Stubby Screwdriver  D1MS-6, D1PS-2
3/8" 12" Spinner Handle BS3E Soft Grip Long Screwdriver D1M2-630, D1P2-230
3/8" T-Shape Handle TH20 1lb Ball Pein Hammer PH45-323 
3/8" Dr Digital Ratchet Torque Wrench GWE3-060, 085 1lb Plastic Hammer UD8-10 
1/2" Dr 6pt Socket B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Magnetic Parts Tray  YKPT-RM, SM
1/2" Dr 12pt Socket B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W Paper Holder YKHD-RPM 
    Wrench Holder for T-Shape Wrench YKHD-5TMKTC

Metal case is made of heavy gauge steel with enamel paint finish, comes with plastic compartment for small tools. Tools are made of chrome vanadium steel, chrome-plated, JIS standard.

Engine by shopup.com